Jesteś tutaj: Strona główna » Uchwały » Uchwały z dnia 26-03-2013 r.

Uchwały z dnia 26-03-2013 r.

Uchwała Nr. 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 26.03.2013 r.

 

W sprawie zaopiniowania celowości realizacji programu specjalnego "Młodzi przedsiębiorcy"
- skierowanego do osób bezrobotnych do 30 roku życia.

 

Uchwała Nr. 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 26.03.2013 r.

 

w sprawie zaopiniowania celowości realizacji programu specjalnego "Czas na zmiany"
przeznaczonego dla bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej
1 dziecko w wieku do 6 roku życia.

 

 

Uchwała Nr. 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 26.03.2013 r.

 

w sprawie zaopiniowania celowości realizacji programu specjalnego "Aktywni 50 +"
skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

 

 

Uchwała Nr. 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 26.03.2013 r.

 

 

W sprawie umorzenia środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – niedotrzymanie
warunków umowy - Korszun Krzysztof, zam. Adampol 76/4 – kwota 9 000,00 zł.

 

 

Uchwała Nr. 5 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 26.03.2013 r.

 

 

W sprawie zaopiniowania propozycji podziału i przeznaczenia środków finansowych
Funduszu Pracy 2013 rok na programy dot. promocji zatrudnienia oraz finansowania
innych fakultatywnych form.

 

 

Uchwała Nr. 6 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 26.03.2013 r.

 

 

W sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania i zasad działania Powiatowej Rady Zatrudnienia
we Włodawie w zakresie wdrażania modelu współpracy koordynującego na poziomie lokalnym
działalności instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej
w ramach Powia

Liczba wyświetleń: 1873
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2015-10-22 14:23:15)