Jesteś tutaj: Strona główna » Uchwały » Uchwały z dnia 25-01-2019 r.

Uchwały z dnia 25-01-2019 r.

 

Uchwała Nr. 1 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 25.01.2019 r.

 

W sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności
PUP we Włodawie za rok 2018.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
we Włodawie za 2018r

 
Uchwała Nr. 2 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 25.01.2019 r.

 

W sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji planu finansowego
Funduszu Pracy za rok 2018.

Załączniki do uchwały nr 2 z dnia 25.01.2019 r.

 

Uchwała Nr. 3 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 25.01.2019 r.

 

W sprawie zaopiniowania kryteriów podziału środków Funduszu Pracy
dla PUP we Włodawie na finansowanie programów dot. promocji
zatrudnienia i finansowanie innych zadań fakultatywnych na 2019 rok. 

Kryteria podziału środków FP dla Powiatu Włodawskiego
na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia
 
Uchwała Nr. 4 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 25.01.2019 r.

 

W sprawie zaopiniowania podziału i przeznaczenia środków finansowych
Funduszu Pracy w 2019 roku na programy dot. promocji zatrudnienia
oraz finansowania innych fakultatywnych form.

Załączniki do uchwały nr 4 z dnia 25.01.2019 r.

 

Uchwała Nr. 5 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 25.01.2019 r.

 

W sprawie zaopiniowania podziału środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego w 2019 roku

Załączniki do uchwały nr 5 z dnia 25.01.2019 r.
 
Uchwała Nr. 6 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 25.01.2019 r.

 

W sprawie zaopiniowania kierunków szkoleń dla bezrobotnych
finansowanych z Funduszu Pracy w roku 2019.

Kierunki szkoleń osób uprawnionych (bezrobotnych i poszukujących pracy)
na 2019 r.

 
Uchwała Nr. 7 Powiatowej Rady Rynku pracy z dnia 25.01.2019 r.

 

W sprawie zaopiniowania tematów szkoleń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie w roku 2019.

Plan szkoleń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie na 2019 r.

Liczba wyświetleń: 505
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2019-02-12 14:11:41)
Zredagował(a): Krzysztof Sadowski (2019-06-19 11:42:15)