Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Projekt konkursowy "Działać skutecznie"

Projekt konkursowy "Działać skutecznie"

 

Projekt pt. „Działać skutecznie”

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie od 1 października 2012r.
realizuje Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,
Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”,
Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

 

pt. „Działać skutecznie”

 

 

Okres realizacji projektu: od 01.10.2012r. do 30.06.2014r.

 

 

Cel projektu:

Wzmocnienie i rozwój potencjału zawodowego kluczowych pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie.

 

Uczestnicy projektu:

Kluczowi pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie zatrudnieni
na stanowiskach: doradcy zawodowego, pośrednika pracy,
specjalisty ds. rozwoju zawodowego, lidera klubu pracy.

 

 

Działania podejmowane w ramach projektu:


- utworzenie stanowiska pośrednika pracy
- szkolenia specjalistyczne dla uczestników projektu podnoszące
kwalifikacje zawodowe dostosowane do specyfiki realizowanych
przez nich zadań
- zarządzanie projektem

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 94 800,00 zł

W tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 80 580,00 zł

 

 

Dyrektor

Zbigniew Woszczyński

 

Liczba wyświetleń: 1227
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2013-10-18 08:53:42)
Zredagował(a): Krzysztof Sadowski (2013-10-18 13:10:44)