Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim”

Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim”

 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza nabór do projektu pt.

 

„Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim”

 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

 


Uczestnikami projektu mogą być:

 

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne,
   dla których został ustalony I lub II profil pomocy i należące co najmniej do jednej z grup:

  • Osoby w wieku 50 lat i więcej
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Kobiety
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem max średnim

2.  Rolnicy i członkowie ich rodzin tj. współmałżonkowie lub domownicy, prowadzący indywidualne
     gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa
     i spełniający warunki z punktu 1.


W ramach projektu dla każdego uczestnika zaplanowano Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
oraz poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy, a następnie jedną z form wsparcia:

  • Szkolenie kończące się egzaminem zewnętrznym, nadające kwalifikacje zawodowe;
  • Staż ;*
  • Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych;
  • Zatrudnienie w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy.


*Umowy na organizację staży zawarte zostaną w pierwszej kolejności z pracodawcami, którzy zaoferują możliwość
zatrudnienia po stażu.


Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w/w projekcie oraz pracodawców zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie tel. (82) 5725240

Liczba wyświetleń: 1477
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2015-08-11 13:39:27)