Jesteś tutaj: Strona główna » Ogłoszenie Nr 2/2014 o naborze na stanowisko urzędnicze. » Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 2/2014

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 2/2014

Włodawa, 22.07.2014r.

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 2/2014


Stanowisko urzędnicze: referent ds. Rejestracji

 

Informujemy, że w wyniku dokonania selekcji na ww. stanowisko pracy zgodnie z Regulaminem naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie stanowiącym załącznik
do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie nr 11/2014 z dnia 04 lipca 2014r.

 

Komisja Rekrutacyjna wybrała do następnego etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej następujących
kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lp.

Imię i nazwisko

1

Pani Marta Błaszczuk

2

Pan Piotr Dudkiewicz

3

Pani Anna Jakubaszek

4

Pani Katarzyna Wojtal

 

 

W/ w osobom wyznacza się termin rozmowy kwalifikacyjnej na dzień 29 lipca 2014 roku
w godzinach od 10.00 do 12.00

 

 

Pozostałym kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie dziękujemy za zainteresowanie naszą propozycją (ofertą).

 

 

Dokumenty kandydatów, których dokumenty zostały odrzucone lub wpłynęły po terminie mogą być odebrane
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie ul. Niecała 2 w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia informacji
o wyniku naboru.

Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Dyrektor

Zbigniew Woszczyński

Liczba wyświetleń: 1394
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2014-07-23 08:31:46)