Jesteś tutaj: Strona główna » Ogłoszenie Nr 1/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. » Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze 1/2017

Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze 1/2017

Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta

Ogłoszenie nr 1/2017

 

Informujemy, że spośród 7 kandydatów, którzy spełniali wymagania formalne,
do testu kwalifikacyjnego przystąpiło 6 następujących osób:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Pan Michał Bądaruk

2.

Pani Aneta Demczuk

3.

Pani Monika Grodzka

4.

Pani Elwira Kapica

5.

Pani Ilona Kozioł

6.

Pan Mariusz Socha

 

Lista kandydatów wytypowanych do rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

Po sprawdzeniu testu obejmującego zagadnienia określone w ogłoszeniu o naborze, Komisja Rekrutacyjna zgodnie
z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie stanowiącym
załącznik do Zarządzenia nr 21/2017 Dyrektora PUP we Włodawie z dnia 23.05.2017 r., do dalszego postępowania,
tj. rozmowy kwalifikacyjnej, wytypowała 3 osoby, które w teście kwalifikacyjnym uzyskały największą liczbę punktów:

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Pan Michał Bądaruk

2.

Pani Aneta Demczuk

3.

Pani Ilona Kozioł

 

Ww. osobom wyznacza się termin rozmowy kwalifikacyjnej na dzień 26.06.2017 r. od godz. 1000.

 

Pozostałym kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

 

Dyrektor

Zbigniew Woszczyński

Liczba wyświetleń: 1098
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2017-06-21 13:00:15)
Zredagował(a): Krzysztof Sadowski (2017-06-21 13:03:45)