Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » "Działać skutecznie"

"Działać skutecznie"

 

 

 

Projekt pt. „Działać skutecznie”

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie od 1 października 2012r. realizuje Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

 

pt. „Działać skutecznie”

 

 

Okres realizacji projektu: od 01.10.2012r. do 30.06.2014r.

 

 

Cel projektu:

Wzmocnienie i rozwój potencjału zawodowego kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie.

 

Uczestnicy projektu:

Kluczowi pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie zatrudnieni na stanowiskach: doradcy zawodowego, pośrednika pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, lidera klubu pracy.

 

 

Działania podejmowane w ramach projektu:
- utworzenie stanowiska pośrednika pracy - szkolenia specjalistyczne dla uczestników projektu podnoszące kwalifikacje zawodowe dostosowane do specyfiki realizowanych przez nich zadań - zarządzanie projektem

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 94 800,00 zł

W tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 80 580,00 zł

 

 

Dyrektor

Zbigniew Woszczyński

Liczba wyświetleń: 1163
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-06-13 10:52:59)
Zredagował(a): Tomasz Wołoszun (2015-01-16 08:44:03)