Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 r.

Przedmiot zamówienia: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 r.
Tryb postępowania: Postępowanie nieprzetargowe
Rodzaj zamówienia: Konkurs
Branża: Administracyjna
Data ogłoszenia: 2016-07-25
Dodatkowe informacje

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza wynik konkursu ofert na realizację
zadania publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób
bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 r.

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, iż na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. 2016 r.
poz. 239 i 395 z późn. zm.) w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dotyczącego zadania publicznego:

 

 

„Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie
Aktywizacja
i Integracja w 2016 r. na terenie powiatu włodawskiego”

 

w częściach zadania I i II został wybrany Wykonawca:

 

  • Fundacja Inicjatyw Społecznych Oddział w Lublinie ul. Królewska 3, 20-109 Lublin.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania to 5 600,00 zł
w każdej z wyżej wymienionych części zadania publicznego.
Z- ca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
Ewa Osowiec

Liczba wyświetleń: 1016
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2016-07-25 13:50:11)
Zredagował(a): Krzysztof Sadowski (2016-07-25 13:53:00)