Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2019-08-02 11:05:07

Informacja o podpisaniu umowy z instytucją szkoleniową w zakresie: "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera" OA-634-075/10/AR/2019

Przedmiot zamówienia: Informacja o podpisaniu umowy z instytucją szkoleniową w zakresie: "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera" OA-634-075/10/AR/2019
Tryb postępowania: Postępowanie nieprzetargowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Branża: Administracyjna
Data ogłoszenia: 2019-07-29
Dodatkowe informacje

 

OA-634-075/10/AR/2019

 

 

Na podstawie art. 138 o Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje,
iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne,
w dniu 26.06.2019 r. podpisana została umowa z:

 

UNI-ANDRAGOS Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu
ul. Kolejowa 38A, 21-500 Biała Podlaska

 

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia szkolenia z zakresu

"Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera"

postaci 2 szkoleń dla łącznie 20 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie.

Liczba uczestników jednego szkolenia wynosi - 10 uczestników - dwie odrębne grupy
w dwóch następujących po sobie terminach w ramach projektu:

 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (IV)”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Liczba wyświetleń: 0
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2019-07-23 12:10:42)