Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2019-07-23 12:12:46

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie: "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera" OA-634-075/10/AR/2019

Przedmiot zamówienia: Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie: "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera" OA-634-075/10/AR/2019
Tryb postępowania: Postępowanie nieprzetargowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Branża: Administracyjna
Data ogłoszenia: 2019-07-23
Dodatkowe informacje
Logo POWER

 

OA-634-075/10/AR/2019

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne przeprowadzonego na podstawie
art. 138o w związku z art. 138g ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
usługa w zakresie szkolenia grupowego SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I KOMPUTERA” -
w postaci 2 szkoleń
dla łącznie 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie.

 

Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ul. Niecała 2, 22- 200 Włodawa

 

 

informuje, że w dniu   lipca 2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą
ofertę uznana została oferta złożona przez:

 

UNI-ANDRAGOS Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu
ul. Kolejowa 38A, 21-500 Biała Podlaska

 

z ceną ................. zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Po dokonaniu oceny ofert ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria określone
w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.


Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (IV)”

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Liczba wyświetleń: 0
Rejestr zmian
Autor: Krzysztof Sadowski
Opublikował(a): Krzysztof Sadowski (2019-07-23 12:05:13)